Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken?

Wat willen we op lange termijn bereiken

We willen dat het voor inwoners en bedrijven inzichtelijk is waarvoor we gemeenschapsgeld inzetten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld, personeel en materiaal.
Met de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het opleggen van gemeentelijke heffingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. We doen dat op een zorgvuldige manier, met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten voor ons heffingenbeleid.

Wat willen we het komend jaar bereiken

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 27

3,2 %

Baten

€ 522

61,9 %

ga terug