Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.61 OZB woningen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:

  • belasting op eigendom woningen;
  • heffing en waardering woningen;
  • uitvoering OZB;
  • bezwaar en beroep.

Overzicht baten en lasten

€2.258

€43.861

rek. 2018

€1.164

€44.257

begr. 2019

€2.182

€46.925

begr. 2020

€2.370

€47.535

begr. 2021

€2.448

€48.246

begr. 2022

€2.566

€49.025

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Aanslagen woningen13063171171171171
Bezwaar & beroep woningen135870000
Gegevensuitlevering woningen2400000
Gegevensverzameling woningen557130000
Inning en dwanginvordering woningen59910000
Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel007459331.0111.129
Overige kosten woningen50300000
Waardebepaling woningen29670000
Waardevastelling woningen1470000
0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten09861.2661.2661.2661.266
Totale lasten2.2581.1642.1822.3712.4492.566
Baten
Inning en dwanginvordering woningen432415477477477477
Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel43.42943.84246.44847.05847.76948.548
Totale baten43.86144.25746.92547.53548.24649.025
Saldo van lasten en baten41.603 V43.093 V44.743 V45.165 V45.798 V46.459 V

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 2.182

8,1 %

Baten

€ 46.925

9,0 %

ga terug