Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

  • algemene uitkering;
  • integratie-uitkeringen;
  • decentralisatie-uitkeringen;
  • artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.

Overzicht baten en lasten

€0

€376.559

rek. 2018

€0

€398.452

begr. 2019

€0

€404.407

begr. 2020

€0

€402.550

begr. 2021

€0

€402.067

begr. 2022

€0

€403.641

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Totale lasten000000
Baten
Uitkeringen gemeentefonds376.559398.453404.407402.550402.067403.642
Totale baten376.559398.453404.407402.550402.067403.642
Saldo van lasten en baten376.559 V398.453 V404.407 V402.550 V402.067 V403.642 V

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 404.407

77,5 %

ga terug