Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1mln

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

      Begroting 2021

    Begroting 2022

Begroting 2023

Programma

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Baat

Last

Saldo

Bestuur en organisatie

4,1

53,4

-49,3

9,4

66,4

-57,0

9,2

66,6

-57,4

9,2

66,6

-57,4

9,1

66,1

-57,0

9,1

66,2

-57,1

Veiligheid

0,5

18,5

-18,0

0,2

18,6

-18,4

0,3

18,5

-18,2

0,3

18,4

-18,1

0,3

18,1

-17,8

0,3

18,0

-17,7

Economie en toerisme

1,9

4,8

-2,8

2,1

6,0

-3,9

1,8

6,0

-4,2

1,9

6,2

-4,3

1,9

6,3

-4,4

1,9

6,0

-4,1

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

17,0

217,7

-200,7

12,9

234,9

-221,9

9,7

236,1

-226,4

9,7

231,6

-221,8

9,7

228,9

-219,2

9,6

228,6

-219,0

Werk en Inkomen

101,6

181,3

-79,7

103,2

181,2

-78,1

107,9

183,3

-75,4

108,9

183,6

-74,7

108,9

182,9

-73,9

108,9

182,1

-73,1

Onderwijs

8,1

32,4

-24,3

7,1

32,6

-25,5

7,1

34,0

-26,9

6,3

31,5

-25,1

6,3

31,7

-25,4

6,3

31,7

-25,4

Bereikbaarheid

28,6

47,9

-19,4

22,5

45,1

-22,5

22,0

48,3

-26,3

21,1

48,8

-27,7

21,1

49,6

-28,5

20,8

50,5

-29,7

Wonen en stedelijke ontwikkeling

83,5

80,9

2,6

115,1

123,2

-8,1

129,2

132,5

-3,4

83,3

87,9

-4,6

82,7

89,6

-6,9

80,2

87,1

-7,0

Openbare ruimte

26,9

47,9

-20,9

24,3

42,5

-18,3

24,0

43,3

-19,3

24,5

42,1

-17,6

24,7

42,3

-17,6

24,9

42,4

-17,6

Cultuur en Cultureel Erfgoed

4,9

27,1

-22,2

4,2

28,2

-24,0

4,2

28,8

-24,7

4,2

28,6

-24,4

4,2

28,7

-24,5

4,2

28,8

-24,6

Sport

4,6

17,8

-13,1

5,1

18,2

-13,1

5,5

18,1

-12,7

5,5

17,7

-12,2

5,5

18,8

-13,3

4,8

18,2

-13,4

Financiën

508,7

61,6

447,1

517,7

31,1

486,6

521,7

26,9

494,8

514,8

26,5

488,3

515,0

26,0

489,0

515,3

26,1

489,3

Beginsaldo

790,5

791,4

-0,9

823,9

828,1

-4,2

842,5

842,4

0,1

789,8

789,5

0,3

789,4

788,9

0,5

786,2

785,7

0,6

ga terug