Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.8 Overige baten en lasten

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren:

  • stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;
  • (schatting) niet voorziene uitgaven.

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.

Overzicht baten en lasten

€3.030

€2.020

rek. 2018

€690

€95

begr. 2019

€-3.736

€0

begr. 2020

€-3.027

€0

begr. 2021

€-3.455

€0

begr. 2022

€-3.584

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Concernposten - Ove. Concernposten1.627323501505505505
Concernposten - Stelposten-97187-5.005-4.220-4.648-4.777
Saldo directie DBO-Directie1.50000000
Post Onvoorzien0100100100100100
0.8 Overig baten & lasten Uitvkn080668588588588
Totale lasten3.030690-3.736-3.027-3.456-3.585
Baten
Concernposten - Ove. Concernposten1.620950000
Concernposten - Stelposten40000000
Totale baten2.020950000
Saldo van lasten en baten1.010 N595 N3.736 V3.027 V3.456 V3.585 V

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 3.736

10,9 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug