Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.8 Overige baten en lasten

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren:

  • stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.;
  • (schatting) niet voorziene uitgaven.

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.

Overzicht baten en lasten

€3.030

€2.020

rek. 2018

€1.924

€95

begr. 2019

€-7.325

€0

begr. 2020

€-3.127

€0

begr. 2021

€-3.555

€0

begr. 2022

€-3.684

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Concernposten - Ove. Concernposten1.627323501505505505
Concernposten - Stelposten-971.417-8.494-4.220-4.648-4.777
Saldo directie DBO-Directie1.50000000
Post Onvoorzien01000000
0.8 Overig baten & lasten Uitvkn084668588588588
Totale lasten3.0301.925-7.326-3.127-3.556-3.685
Baten
Concernposten - Ove. Concernposten1.620950000
Concernposten - Stelposten40000000
Totale baten2.020950000
Saldo van lasten en baten1.010 N1.830 N7.326 V3.127 V3.556 V3.685 V

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 3.736

10,9 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug