Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

Actuele stukken en links

Geldende verordeningen en beleidskaders

Overige stukken

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 27

3,2 %

Baten

€ 522

61,9 %

ga terug