Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

  • beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Overzicht baten en lasten

€0

€0

rek. 2018

€480

€0

begr. 2019

€499

€0

begr. 2020

€499

€0

begr. 2021

€499

€0

begr. 2022

€499

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
0.3 Beheer overig geb en grond Uitv0480499499499499
Totale lasten0480499499499499
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten0480 N499 N499 N499 N499 N

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 499

1,9 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug