Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Besluit

Besluit

Op 13 november 2019 is de Stadsbegroting 2020 -2023 vastgesteld inclusief een aantal moties en amendement. Voor de programmabegroting heeft dit het volgend effect:

bedragen * € 1 miljoen

baten

lasten

saldo

Stadsbegroting 2020-2023, voorstel college

842,5

842,4

0,1

amendement "Besturen is keuze maken"

0,6

1,0

-0,4

Standsbegroting 2020 - 2023, primitieve stand

843,1

843,4

-0,3

Meer informatie over het besluit, de moties en amendementen is te vinden via onderstaande links:

Agenda van de raad – behandeling stadsbegroting 2020-2023 13 november 2019
Besluitenlijst 13 november 2019

ga terug