Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Sport

5.2 Sportaccommodaties

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

  • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
  • (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
  • trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2.

Overzicht baten en lasten

€12.300

€4.249

rek. 2018

€13.032

€4.961

begr. 2019

€12.753

€5.361

begr. 2020

€13.082

€5.381

begr. 2021

€14.141

€5.373

begr. 2022

€13.552

€4.695

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Buitensportaccommodaties000000
Binnensportaccommodaties3.5793.5503.6293.6414.2993.972
Jan Massinkhal867676625624622577
Buitensportaccommodaties5.0414.3904.5224.8395.2435.133
Triavium2.8132.2402.2862.2852.2842.177
5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn02.1761.6911.6931.6931.693
Totale lasten12.30013.03212.75313.08114.14113.552
Baten
Binnensportaccommodaties1.8662.3742.4882.5082.5112.204
Jan Massinkhal328366371371371328
Buitensportaccommodaties574768879879868643
Triavium1.4811.4531.6231.6231.6231.520
Totale baten4.2494.9615.3605.3805.3724.694
Saldo van lasten en baten8.051 N8.071 N7.393 N7.701 N8.769 N8.858 N

Toelichting

De begroting van het taakveld Sportaccommodaties  bedraagt per saldo 7,4 miljoen euro in 2020.

Het taakveld Sportaccommodaties bevat met name de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties (4,8 miljoen euro), Triavium (0,7 miljoen euro) en Jan Massinkhal (0,2 miljoen euro).

De begrote uitvoeringskosten voor het taakveld  bedragen per saldo 1,7 miljoen euro.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 12.753

70,4 %

Baten

€ 5.360

98,2 %

ga terug