Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Sport

5.2 Sportaccommodaties

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

  • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
  • (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
  • trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2.

Overzicht baten en lasten

€12.387

€4.344

rek. 2018

€13.459

€5.074

begr. 2019

€12.837

€5.476

begr. 2020

€13.166

€5.496

begr. 2021

€14.225

€5.488

begr. 2022

€13.636

€4.810

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Buitensportaccommodaties000000
Camping 4-daagse878284848484
Binnensportaccommodaties3.5793.5223.6293.6414.2993.972
Jan Massinkhal867742625624622577
Buitensportaccommodaties5.0414.2894.5224.8395.2435.133
Triavium2.8132.2382.2862.2852.2842.177
5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn02.5861.6911.6931.6931.693
Totale lasten12.38713.46112.83813.16514.22513.637
Baten
Camping 4-daagse95113115115115115
Binnensportaccommodaties1.8662.3742.5382.5082.5112.204
Jan Massinkhal328366371371371328
Buitensportaccommodaties574768829879868643
Triavium1.4811.4531.6231.6231.6231.520
Totale baten4.3445.0745.4755.4955.4884.810
Saldo van lasten en baten8.043 N8.387 N7.362 N7.670 N8.738 N8.827 N

Toelichting

De begroting van het taakveld Sportaccommodaties  bedraagt per saldo 7,4 miljoen euro in 2020.

Het taakveld Sportaccommodaties bevat met name de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties (4,8 miljoen euro), Triavium (0,7 miljoen euro) en Jan Massinkhal (0,2 miljoen euro).

De begrote uitvoeringskosten voor het taakveld  bedragen per saldo 1,7 miljoen euro.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 12.753

70,4 %

Baten

€ 5.360

98,2 %

ga terug