Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.64 Belastingen overig

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

  • hondenbelasting;
  • precariobelasting;
  • reclamebelasting;
  • heffing en invordering;
  • bezwaar en beroep.

Onder dit taakveld vallen niet:

  • toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
  • forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.

Overzicht baten en lasten

€254

€1.646

rek. 2018

€278

€1.895

begr. 2019

€102

€1.944

begr. 2020

€102

€1.944

begr. 2021

€102

€1.944

begr. 2022

€102

€1.944

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Aanslagen Hondenbelasting2650000
Hondencontrole2074041414141
Aanslagen Precariobelasting2100000
Perceptiekosten Reclamebelasting03031313131
0.64 Belastingen overig Uitvoeringsk020330303030
Totale lasten254278102102102102
Baten
Opbrengst Hondenbelasting1.1361.1771.2661.2661.2661.266
Opbrengst Precariobelasting510563519519519519
Opbrengst reclamebelasting0155159159159159
Totale baten1.6461.8951.9431.9431.9431.943
Saldo van lasten en baten1.392 V1.617 V1.841 V1.841 V1.841 V1.841 V

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 102

0,4 %

Baten

€ 1.943

0,4 %

ga terug