Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Subsidies

Subsidieplafonds

In de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleids-terreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.
Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond instellen.

Programma

Product / subsidieregeling

Bedrag

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Programmaplafond

20.000.000

SCIN

250.000

SAN
Aanjaagfonds
Particuliere initiatieven

150.000
50.000
0

Economie en toerisme

Ondernemersfonds

570.000

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Programma plafond

56.723.887

Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk

211.788

Beleidsregels subsidies migrantenorganisaties
Wijkontwikkeling

75.206
600.006

Sport

Programma plafond

2.536.330

ga terug