Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.5 Treasury

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

  • financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven.;
  • Schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 Rente moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente toegerekend aan de taakvelden.

Overzicht baten en lasten

€14.846

€18.454

rek. 2018

€12.663

€16.559

begr. 2019

€11.897

€14.234

begr. 2020

€10.677

€11.759

begr. 2021

€8.796

€9.993

begr. 2022

€8.803

€9.947

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Financiering14.84612.65511.89710.6778.7968.803
Bespaarde rente reserves080000
Totale lasten14.84612.66211.89710.6788.7968.803
Baten
Opbrengst beleggingen572751523523523523
Financiering16.33714.74112.59110.4458.5918.545
Bespaarde rente reserves1.5451.0681.121793880880
Totale baten18.45416.55914.23511.7609.9939.948
Saldo van lasten en baten3.608 V3.897 V2.338 V1.083 V1.197 V1.145 V

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 11.931

44,4 %

Baten

€ 14.269

2,7 %

ga terug