Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.62 OZB niet-woningen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

  • belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
  • heffingen invordering;
  • bezwaar en beroep.

Overzicht baten en lasten

€589

€36.573

rek. 2018

€556

€38.216

begr. 2019

€874

€40.232

begr. 2020

€874

€40.483

begr. 2021

€874

€40.708

begr. 2022

€874

€40.971

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Aanslagen niet-woningen2870000
Bezwaar & beroep niet woningen72940000
Gegevensuitlevering niet-woningen700000
Gegevensverzameling niet-woningen12050000
Inning en dwanginv. niet-woningen010000
Waardebepaling niet-woningen35870000
Waardevaststelling niet-woningen470000
0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn0435874874874874
Totale lasten589556874874874874
Baten
Bezwaar & beroep niet woningen000000
Opbr. OZB niet-woningen eig.deel36.74338.21640.23240.48340.70840.971
Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel16900000
Totale baten36.57338.21640.23240.48340.70840.971
Saldo van lasten en baten35.984 V37.660 V39.358 V39.609 V39.834 V40.097 V

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 874

3,2 %

Baten

€ 40.232

7,7 %

ga terug