Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Financiën

0.10 Mutaties reserves

Omschrijving BBV

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).
Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op categorie 7.1 Mutatie reserves.

Overzicht baten en lasten

€40.638

€29.583

rek. 2018

€24.368

€22.200

begr. 2019

€14.982

€18.214

begr. 2020

€14.988

€10.854

begr. 2021

€16.654

€12.181

begr. 2022

€16.742

€9.811

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw1.97100000
Mut. res. PG Financiering1.54500000
Mut. res. PG Concernposten10.92300000
Mut.res .PG-6110-00257900000
Mut.res.Beschermd wonen en opvang1.17400000
Mut res. Planexpl totaal10.59200000
Mut. res. PG Concernposten5.58900000
Mut. res. Armoedebestrijding14200000
Mut. res. Mult.sportaccommodaties1.34300000
Mut. res. PG7-9320-083.61100000
Mut. res. Jeugd1.34500000
Mut.res. Z&W55100000
Mut.res. geluid, lucht & bodem4100000
Mut. res.WJA Accomm1.23200000
Mutatie algemene reserve017.3038.4068.40310.06910.157
Mutatie bestemmingsreserves07.0656.5766.5856.5856.585
Totale lasten40.64024.36814.98214.98716.65416.742
Baten
Mut. res. Cultuureduc. amateurkunst700000
Mut. res. PG15-11-118200000
Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw95100000
Mut. res. PG Financiering000000
Mut.res .PG-6110-00272200000
Mut.res.Beschermd wonen en opvang1.82400000
Mut res. Planexpl totaal3.61500000
Mut. res. PG Reintegratie3.39500000
Mut. res. Inkomen1.42300000
Mut. res. PG woningbouwbeleid53200000
Mut. res. PG Concernposten6.50600000
Mut. res. PG Huisvesting onderwijs4400000
Mut.res.publieke gezondheid21000000
Mut. res. Welzijn3.24800000
Mut. res. PG Stim. Bedrijvigheid45000000
Mut. res. Armoedebestrijding1.05000000
Mut. res. Mult.sportaccommodaties1.49800000
Mut. res. PG7-9320-087400000
Mut. res. Jeugd1.89200000
Mut.res. Z&W41600000
Mut. res.WJA Accomm1.48500000
Mut.res. Cultuurhistorie3300000
Mut.res. Voortijdig schoolverlaten17500000
Mutatie algemene reserve013.5815.8044.6201.9553.585
Mutatie bestemmingsreserves08.61912.4106.23410.2266.226
Totale baten29.58422.20018.21310.85412.1819.810
Saldo van lasten en baten11.057 N2.168 N3.232 V4.134 N4.473 N6.931 N

Toelichting

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 14.982

55,7 %

Baten

€ 13.956

2,7 %

ga terug