Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

7.1 Volksgezondheid

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiëne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • ambulance en ziekenvervoer.

Overzicht baten en lasten

€7.585

€295

rek. 2018

€8.180

€120

begr. 2019

€8.646

€123

begr. 2020

€8.595

€123

begr. 2021

€8.101

€123

begr. 2022

€7.989

€123

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Jeugdgezondsheidzorg556565580580580580
Gezondheidspreventie1.2181.3111.4001.5601.1641.164
Gezondheidsbescherming5.6195.6986.1726.0865.9895.877
Dierenwelzijnsbeleid192264227221221221
7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn0342267148147147
Totale lasten7.5858.1818.6468.5958.1027.990
Baten
Gezondheidspreventie1600000
Gezondheidsbescherming279120123123123123
Totale baten295120123123123123
Saldo van lasten en baten7.290 N8.061 N8.523 N8.472 N7.979 N7.867 N

Toelichting

 
Van de 8,6 miljoen euro aan uitgaven in 2020 is 6,5 miljoen euro bestemd voor de bekostiging van het uniforme deel van de GGD. Het uniforme deel van de GGD begroting voor de gemeente Nijmegen  is 9,85 miljoen euro; het overige bedrag komt ten laste van diverse andere taakvelden. Ook verstrekken we aan de GGD een bedrag van 0,25 miljoen euro voor maatwerk/attentiewijken.
Daarnaast wordt voor dierenwelzijn 0,2 miljoen euro uitgegeven aan subsidies en nota’s voor het ophalen/verzorgen van dode en gewonde (zwerf)dieren. Voor Gezond in de Stad (inclusief Kansrijke start) begroten we 0,45 miljoen euro. Aan subsidie voor. gezondheidsmakelaars verstrekken we  0,55 miljoen euro (grotendeels aan de GGD). De lasten voor Groen Gezond en in Beweging (GGIB) zijn 0,1 miljoen euro. Dan resteren er nog enkele overige subsidies, in totaal 0,4 miljoen euro.

De uitvoeringskosten van dit taakveld bedragen 0,15 miljoen euro. Voor 0,1 miljoen euro worden de lasten van de GGD gecompenseerd door BTW (die de GGD betaald heeft) en  die wij als gemeente kunnen terugvragen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 8.608

3,6 %

Baten

€ 123

1,3 %

ga terug