Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

  • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
  • jeugd-GGZ;
  • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
  • Vervoer (18-);
  • PGB Jeugd;
  • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
  • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Overzicht baten en lasten

€24.826

€242

rek. 2018

€28.058

€217

begr. 2019

€28.471

€0

begr. 2020

€27.681

€0

begr. 2021

€27.620

€0

begr. 2022

€27.652

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Dagbesteding en ambulante trajecten23.58225.22826.15724.93824.89624.928
PGB Jeugd1.2441.7751.4381.4381.4381.438
6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv01.0558761.3051.2861.286
Totale lasten24.82628.05828.47227.68127.62027.653
Baten
Dagbesteding en ambulante trajecten2182170000
PGB Jeugd2400000
Totale baten2422170000
Saldo van lasten en baten24.584 N27.841 N28.472 N27.681 N27.620 N27.653 N

Toelichting

De totale begroting van het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- bedraagt 28,4 miljoen euro in 2020. Het grootste deel hiervan is begroot voor ambulante jeugdzorg, namelijk 26,1 miljoen euro. Voor PGB Jeugd is 1,4 miljoen euro begroot. De begrote uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen 0,9 miljoen euro in 2020.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 28.404

12,0 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug