Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€47.9

€28.6

rek. 2018

€44.3

€23.3

begr. 2019

€48.4

€21.9

begr. 2020

€48.8

€21.1

begr. 2021

€49.5

€21.1

begr. 2022

€50.5

€20.7

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
0.63 Parkeerbelasting0.00.20.00.00.00.0
2.1 Verkeer en vervoer32.330.135.035.436.137.1
2.2 Parkeren12.210.811.311.211.211.1
2.4 Economische Havens en waterwegen1.31.11.11.21.21.2
2.5 Openbaar vervoer2.12.11.01.01.01.1
Totale lasten47.944.348.448.849.550.5
Baten
0.63 Parkeerbelasting16.817.117.617.617.617.6
2.1 Verkeer en vervoer9.94.42.92.12.11.7
2.2 Parkeren0.30.20.20.20.20.2
2.4 Economische Havens en waterwegen0.80.80.70.70.70.7
2.5 Openbaar vervoer0.80.80.50.50.50.5
Totale baten28.623.321.921.121.120.7
Saldo van lasten en baten19.3N21.0N26.5N27.7N28.4N29.8N

De begroting van het programma Bereikbaarheid bedraagt in 2020 per saldo 26 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft de taakvelden Verkeer en vervoer en Parkeren.

In het taakveld Parkeren zijn de aanleg, beheer en onderhoud van voorzieningen voor fietsenstallingen en parkeervoorzieningen opgenomen. Hiervoor is  10,6 miljoen euro geraamd.

Het taakveld Verkeer en Vervoer omvat 32,2 miljoen euro, vooral bestemd voor verkeersmaatregelen, reiniging van de stad en aanleg en onderhoud van wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en civiele kunstwerken in de stad. We hebben vanuit het coalitieakkoord extra budget voor verhoging van het onderhoudsniveau van de woonstraten toegevoegd (0,3 miljoen euro in 2019 oplopend naar 1 miljoen euro vanaf 2021).

In het taakveld Parkeerbelasting worden de inkomsten uit straatparkeren op 11 miljoen euro en uit slagboomparkeren op 6,5 miljoen euro geraamd.  Inrichting en onderhoud voor de parkeervoorzieningen zijn opgenomen in taakveld Parkeren.

In het taakveld Openbaar Vervoer zijn ramingen opgenomen voor voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer. Er is per saldo 0,4 miljoen euro geraamd. Het budget busabonnement voor 65+ van 0,9 miljoen euro is met ingang van 2020 omgezet naar een budget voor busvervoer minima dat valt onder programma Werk en Inkomen.

Het taakveld Economische havens en waterwegen bevat naast kapitaallasten en kosten voor toezicht tevens de baten uit liggelden. Per saldo is 0,3 miljoen euro geraamd.

De totale uitvoeringskosten voor dit programma bedragen per saldo 8,2 miljoen euro. Dit betreft de inzet van toezichthouders in de parkeergarages en de capaciteit voor beleid en beheer.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 48

5,7 %

Baten

€ 22

2,6 %

ga terug