Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

Indicatoren

               

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 48

5,7 %

Baten

€ 22

2,6 %

ga terug