Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

2.2 Parkeren

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
  • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
  • parkeermeters;
  • fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;
  • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
  • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

Overzicht baten en lasten

€12.173

€261

rek. 2018

€10.766

€174

begr. 2019

€11.271

€174

begr. 2020

€11.196

€174

begr. 2021

€11.198

€174

begr. 2022

€11.093

€174

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Fietsenstallingen958901915834834834
Parkeerprogramma29510000
Toezicht en beheer fietsparkeren424162168206206206
Vergunningverlening34-33-34000
Verkeersmanagementcentrale681780795610624624
Straatparkeren4.6361.7891.8331.9791.9731.873
Slagboomparkeren lasten5.4114.6034.6774.6604.6554.650
2.2 Parkeren Uitvoeringskn02.5592.9072.9072.9062.906
Totale lasten12.17310.76711.27011.19611.19811.092
Baten
Fietsenstallingen878888
Parkeerprogramma500000
Toezicht en beheer fietsparkeren2688888
Vergunningverlening100000
Verkeersmanagementcentrale163109109109109109
Straatparkeren675050505050
Slagboomparkeren lasten100000
Totale baten261174175175175175
Saldo van lasten en baten11.911 N10.593 N11.095 N11.021 N11.023 N10.917 N

Toelichting

Op dit taakveld worden de kosten geraamd die we maken voor de parkeervoorzieningen. Voor parkeer-voorzieningen op straat ramen we 2 miljoen euro. Voor parkeervoorzieningen met een slagboom ramen we 5 miljoen euro. De parkeerinkomsten worden verantwoord op taakveld 0.63 Parkeerbelasting.

De totale uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo 2,9 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid en beheer.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 11.270

23,3 %

Baten

€ 174

0,8 %

ga terug