Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bereikbaarheid

0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:

  • heffing en invordering;
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten;
  • opbrengsten boetes.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2.

Overzicht baten en lasten

€0

€16.788

rek. 2018

€203

€17.090

begr. 2019

€18

€17.632

begr. 2020

€18

€17.632

begr. 2021

€18

€17.632

begr. 2022

€18

€17.632

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
0.63 Parkeerbelasting Uitvoeringskn020318181818
Totale lasten020319191919
Baten
Parkeerinkomsten000000
Straatparkeren inkomsten10.51110.70011.09611.09611.09611.096
Slagboomparkeren inkomsten6.2776.3906.5376.5376.5376.537
Totale baten16.78817.09017.63317.63317.63317.633
Saldo van lasten en baten16.788 V16.887 V17.614 V17.614 V17.614 V17.614 V

Toelichting

Op het taakveld Parkeerbelasting worden de inkomsten uit straatparkeren op 11,1 miljoen euro en uit slagboomparkeren op 6,5 miljoen euro geraamd. De lasten voor de parkeervoorzieningen op straat en met een slagboom worden verantwoord in taakveld 2.2 Parkeren.

De totale uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo 0,018 miljoen euro. Dit betreft beheerskosten.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 18

0,0 %

Baten

€ 17.633

80,2 %

ga terug