Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

Actuele stukken en links

Geldende verordeningen en beleidskaders

Overige stukken

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 67

7,9 %

Baten

€ 9

1,1 %

ga terug