Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

Indicatoren

               

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 67

7,9 %

Baten

€ 9

1,1 %

ga terug