Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bestuur en Organisatie

Taakvelden

Taakvelden

Sorteren op
 • x duizend
  Lasten € 5.059
  Baten € 0
  Saldo € 5.059
 • x duizend
  Lasten € 5.285
  Baten € 2.545
  Saldo € 2.739
 • x duizend
  Lasten € 56.266
  Baten € 6.675
  Saldo € 49.591