Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

7.5 Begraafplaatsen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematoria;
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
  • baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).

Tot dit taakveld behoort niet:

  • registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2.

Overzicht baten en lasten

€8

€0

rek. 2018

€14

€0

begr. 2019

€31

€0

begr. 2020

€31

€0

begr. 2021

€31

€0

begr. 2022

€31

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed81431313131
Totale lasten81431313131
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten8 N14 N31 N31 N31 N31 N

Toelichting

In dit taakveld is het budget voor onderhoud van de begraafplaatsen opgenomen. Hiervan worden naast de kosten voor het planmatig onderhoud ook belastingen (ozb, waterschap, reiniging) bekostigd.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 31

0,1 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug