Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

  • natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
  • aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
  • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.

Overzicht baten en lasten

€10.964

€918

rek. 2018

€12.665

€659

begr. 2019

€11.595

€627

begr. 2020

€11.748

€627

begr. 2021

€11.824

€627

begr. 2022

€11.833

€627

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Onderhoud BK8512386868686
Aanleg en onderhoud groen7910000
Openbaar groen StadService393208212196196196
Onderhoud groen3.2794.6283.1503.1353.1353.135
Openbaar groen KwaliteitsBeheer522425292264201181
Beleid speelvoorzieningen419114206207239272
Wijkspeeltuinen444000
Beh. bossen en natuurterreinen WOO260250340480568582
Beleidsontwikkeling11700000
Onderhoud bossen100520535353
Grootschalig groen719702718728728728
Woonomgevingsverbetering1.1861.1471.1861.1461.1751.169
Onderhoud Bomen1.1591.1881.2151.2151.2151.215
Groen projecten423434444444444444
Recreatieve sportvoorzieningen6250111111111111
Speeltuinen Eploitatie Belast000000
Speelplekken357325278278278278
Sted speeltuinen OR41919191919
Groenplan Dukenburg199176180180180180
Stedelijke speeltuinen741528509507498487
Wijkspeeltuinen282289229229229229
Kinderboerderijen401424316316316315
Kunstwerken0033333333
Bewegen, spelen en ontmoeten5000000
Integraal beheer centrum parken667072727272
5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn01.4581.9451.9991.9981.998
SB Part.opdr. Coord. evenementen575050505050
Totale lasten10.96212.66511.59711.74911.82511.835
Baten
Onderhoud BK100000
Onderhoud groen2800000
Openbaar groen KwaliteitsBeheer3200000
Onderhoud bossen200000
Grootschalig groen4733333
Onderhoud Bomen500000
Speelplekken700000
Stedelijke speeltuinen670586554554554554
Kinderboerderijen192020202020
Bewegen, spelen en ontmoeten5000000
SB Part.opdr. Coord. evenementen605050505050
Totale baten918659627627627627
Saldo van lasten en baten10.045 N12.006 N10.970 N11.122 N11.198 N11.207 N

Toelichting

Dit taakveld omvat het onderhoud aan bomen, groenvoorzieningen en bossen. Hiervoor is 6,2 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast gaat er 1,2 miljoen euro naar woonmilieuverbeteringen.

Voor de stedelijke speeltuinen, beheerde wijkspeeltuinen en de kinderboerderijen is per jaar 1,1 miljoen euro geraamd. Tegenover deze kosten staat 0,6 miljoen euro aan baten; deze inkomsten worden bijna geheel binnen gehaald door de stedelijke speeltuinen. Daarnaast gaat er 0,6 miljoen euro naar overige speel- en recreatievoorzieningen.

De uitvoeringskosten binnen dit taakveld bedragen 2 miljoen euro. Dit betreft voornamelijk de inzet voor beheer.
Naast de jaarlijkse indexeringen wordt het verschil ten opzichte van 2019 ook bepaald door de verwerking van de bijstelling bij minder maaien en minder aanplant bomen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 11.824

27,3 %

Baten

€ 743

3,1 %

ga terug