Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

  • natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
  • aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
  • hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.

Overzicht baten en lasten

€11.051

€1.013

rek. 2018

€11.161

€732

begr. 2019

€11.822

€742

begr. 2020

€11.872

€742

begr. 2021

€11.948

€742

begr. 2022

€11.957

€742

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Onderhoud BK85123126126126126
Aanleg en onderhoud groen7910000
Openbaar groen StadService393209212196196196
Onderhoud groen3.2793.2783.1363.1353.1353.135
Openbaar groen KwaliteitsBeheer522426292264201181
Beleid speelvoorzieningen419115206207239272
Wijkspeeltuinen444000
Beh. bossen en natuurterreinen WOO260257340480568582
Beleidsontwikkeling11700000
Onderhoud bossen1005253535353
Grootschalig groen719712728728728728
Woonomgevingsverbeteringen / FIP1.1861.1701.1861.1461.1751.169
Onderhoud Bomen1.1591.1881.2151.2151.2151.215
Groen projecten423434444444444444
Camping 4-daagse878284848484
Recreatieve sportvoorzieningen6250111111111111
Speeltuinen Eploitatie Belast000000
Speelplekken357325278278278278
Sted speeltuinen OR41919191919
Groenplan Dukenburg199176180180180180
Stedelijke speeltuinen741505509507498487
Wijkspeeltuinen282222229229229229
Kinderboerderijen401310316316316315
Kunstwerken03333333333
Bewegen, spelen en ontmoeten5000000
Integraal beheer centrum parken667072727272
5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn01.3501.9991.9991.9981.998
SB Part.opdr. Coord. evenementen575050505050
Totale lasten11.05011.16111.82511.87311.95011.959
Baten
Onderhoud BK100000
Onderhoud groen2800000
Openbaar groen KwaliteitsBeheer3200000
Onderhoud bossen200000
Grootschalig groen4733333
Onderhoud Bomen500000
Camping 4-daagse95113115115115115
Speelplekken700000
Stedelijke speeltuinen670546554554554554
Kinderboerderijen192020202020
Bewegen, spelen en ontmoeten5000000
SB Part.opdr. Coord. evenementen605050505050
Totale baten1.013732743743743743
Saldo van lasten en baten10.037 N10.429 N11.082 N11.131 N11.207 N11.216 N

Toelichting

Dit taakveld omvat het onderhoud aan bomen, groenvoorzieningen en bossen. Hiervoor is 6,2 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast gaat er 1,2 miljoen euro naar woonmilieuverbeteringen.

Voor de stedelijke speeltuinen, beheerde wijkspeeltuinen en de kinderboerderijen is per jaar 1,1 miljoen euro geraamd. Tegenover deze kosten staat 0,6 miljoen euro aan baten; deze inkomsten worden bijna geheel binnen gehaald door de stedelijke speeltuinen. Daarnaast gaat er 0,6 miljoen euro naar overige speel- en recreatievoorzieningen.

De uitvoeringskosten binnen dit taakveld bedragen 2 miljoen euro. Dit betreft voornamelijk de inzet voor beheer.
Naast de jaarlijkse indexeringen wordt het verschil ten opzichte van 2019 ook bepaald door de verwerking van de bijstelling bij minder maaien en minder aanplant bomen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 11.824

27,3 %

Baten

€ 743

3,1 %

ga terug