Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

Indicatoren

               

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 43

5,1 %

Baten

€ 24

2,8 %

ga terug