Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Openbare ruimte

7.3 Afval

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

  • afvalscheiding en recycling;
  • vuilophaal en afvoer;
  • vuilstort en verwerking;
  • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
  • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

Overzicht baten en lasten

€11.808

€6.902

rek. 2018

€12.918

€6.162

begr. 2019

€11.144

€6.247

begr. 2020

€11.142

€6.247

begr. 2021

€11.140

€6.247

begr. 2022

€11.137

€6.247

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Aanslagen Afvalstoffenheffing28250000
Inzameling afval797347352350348345
Uitvoering afval7533333
Aanslagen Reinigingsrecht1540000
DAR Inzameling afval KB3000000
DAR DVO afval10.86312.49910.77810.77810.77810.778
7.3 Afval Uitvoeringskn04011111111
Totale lasten11.80912.91811.14511.14311.14111.138
Baten
Opbrengst afvalstoffenheffing000000
Inzameling afval4.0432.9433.0113.0113.0113.011
Opbrengst aanslagen Reinigingsrecht650717734734734734
DAR DVO afval2.2092.5022.5022.5022.5022.502
Totale baten6.9026.1636.2476.2476.2476.247
Saldo van lasten en baten4.907 N6.755 N4.899 N4.896 N4.894 N4.891 N

Toelichting

De contracten met Dar NV zijn in de taakvelden Afval (programma Openbare Ruimte) en Verkeer en vervoer (programma Bereikbaarheid) verwerkt. Voor het budget van 11 miljoen euro zorgt Dar voor de inzameling van restafval, papier en plastic+ bij hoog- en laagbouw. Op een aantal plaatsen in de stad (met name in de binnenstad) zijn voor de inzameling van restafval, ondergrondse containers geplaatst.
De baten bestaan uit de verkoop van groene en rode zakken, uit de clics bij de ondergrondse containers, uit de nieuw ingevoerde verkoop van de plastic+-zakken en uit de reinigingsheffing. Daarnaast zijn er baten geraamd voor de vergoeding die we ontvangen voor ingezamelde afvalstromen. In totaliteit ramen we 6,2 miljoen euro aan opbrengsten.
We nemen, naast de invoering van de prijs voor plastic+-zakken, een aantal besparingsmaatregelen op het gebied van afvalinzameling. Een specificatie hiervan vindt u onder 'Veranderingen in de begroting' op programmaniveau.

De totale uitvoeringskosten zijn per saldo 0,01 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 11.145

25,7 %

Baten

€ 6.247

26,0 %

ga terug