Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Actuele stukken en links

Geldende verordeningen en beleidskaders

Overige stukken

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 29

3,4 %

Baten

€ 4

0,5 %

ga terug