Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

 • subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
 • subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
 • accommodaties voor beeldende kunst;
 • subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
 • kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
 • subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
 • kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
 • culturele maniestaties waaronder herdenkingen;
 • overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
 • onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
 • historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.

Overzicht baten en lasten

€13.313

€3.048

rek. 2018

€15.085

€3.767

begr. 2019

€15.606

€3.697

begr. 2020

€14.730

€3.018

begr. 2021

€14.906

€3.018

begr. 2022

€14.886

€3.018

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
4-5 mei3269124575757
Koningsdag Beleid181919191919
Overige Evenementen beheer136122140155192228
Vergoeding Cie121717171717
Werkbudget BK95103105105105105
Doornroosje1.4571.4751.4831.5621.5621.562
LUX1.1511.1771.2041.1741.1741.174
Stadsschouwburg en De Vereeniging2.1052.6272.6872.6872.6872.687
Amateurkunst213256348375375375
Cultuureducatie3.9343.7923.8713.8803.8803.880
Festivals500611464323323323
Productiehuizen763409408428428428
Toptalent687678787878
Cultuureducatie met kwaliteit252700612647869869
Reg. Cult. educatie met kwaliteit97100103103103103
Panden met culturele invulling2.4802.3862.8252.7402.6652.609
75 jaar vrijheid0986739000
5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv0160379380372372
Totale lasten13.31415.08415.60714.72914.90514.885
Baten
Overige Evenementen beheer05050505050
Cultuureducatie1000000
Festivals1361251111
Panden met culturele invulling2.9022.9242.9672.9672.9672.967
75 jaar vrijheid0668679000
Totale baten3.0483.7683.6973.0183.0183.018
Saldo van lasten en baten10.266 N11.317 N11.910 N11.711 N11.887 N11.867 N

Toelichting

 

De begroting van het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bedraagt per saldo 11,8 miljoen euro in 2020.De begrote lasten zijn 14,8 miljoen euro in 2020. Het grootste gedeelte hiervan gaat naar de subsidies voor Schouwburg en Vereeniging, Doornroosje, LUX, Lindenberg  en overige culturele instellingen/ initiatieven (totaal 11,6 miljoen euro) . De extra middelen (1 miljoen euro) vanuit het coalitieakkoord voor  uitvoering van de nieuwe cultuurvisie staan bij Culturele initiatieven, vandaar de toename van 0,45 miljoen euro in 2019. Vanaf 2021 neemt deze weer met 0,35 miljoen euro af omdat de kapitaallasten van de investeringen in Museum Het Valkhof hiermee worden gedekt. De 0,5 miljoen euro voor de programmering van de Schouwburg en Vereeniging zijn vanaf 2019 structureel  toegevoegd aan de lasten voor Schouwburg en Vereeniging. De begrote baten bedragen 3 miljoen euro,  waarvan het grootste gedeelte de huuropbrengsten voor de culturele panden betreft. De begrote uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen 0,4 miljoen euro.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 14.796

51,3 %

Baten

€ 3.018

72,2 %

ga terug