Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€27.1

€4.8

rek. 2018

€29.1

€4.9

begr. 2019

€29.8

€4.9

begr. 2020

€28.6

€4.1

begr. 2021

€28.7

€4.1

begr. 2022

€28.7

€4.1

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.13.315.115.614.714.914.9
5.4 Musea6.36.16.46.26.26.2
5.5 Cultureel erfgoed1.81.91.71.61.51.5
5.6 Media5.76.06.16.16.16.1
Totale lasten27.129.129.828.628.728.7
Baten
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.3.03.83.73.03.03.0
5.4 Musea1.00.70.70.70.70.7
5.5 Cultureel erfgoed0.80.40.50.40.40.4
Totale baten4.84.94.94.14.14.1
Saldo van lasten en baten22.3N24.2N24.9N24.5N24.6N24.6N

De begroting van het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed bedraagt in 2020 per saldo 24,7 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (11,8 miljoen euro). De begrote lasten bedragen 14,8 miljoen euro in 2020; het grootste gedeelte hiervan gaat naar de subsidies voor Schouwburg & Vereeniging, Doornroosje, LUX, Lindenberg en overige culturele instellingen/ initiatieven. De begrote baten zijn 3 miljoen euro, waarvan het grootste gedeelte de huuropbrengsten voor de culturele panden betreft.

De begroting van het taakveld Musea bedraagt per saldo 5,6 miljoen euro in 2020. De begrote lasten zijn 6,3 miljoen euro; het grootste gedeelte hiervan betreft subsidie (2,3 miljoen euro) voor Museum Valkhof en 3,4 miljoen euro uitvoeringskosten (personele lasten).

De lasten van het taakveld Cultureel Erfgoed (1,6 miljoen euro) zijn opgebouwd uit kapitaal- en beheerskosten voor de cultuurhistorische panden (0,8 miljoen euro) en uitvoeringskosten (0,4 miljoen euro). De subsidiegelden voor de Bibliotheek en de streekomroep RN7 samen bedragen 6,1 miljoen euro in 2020  en zijn begroot bij het taakveld Media.

De totale uitvoeringskosten voor dit programma bedragen 4,1 miljoen euro.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 29

3,4 %

Baten

€ 4

0,5 %

ga terug