Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

5.4 Musea

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

  • musea, exposities;
  • archeologie, heemkunde;
  • historische archieven.

Niet tot dit taakveld behoren:

  • archieven voor reguliere werkzaamheden horen onder taakveld 0.4;
  • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder taakveld 5.5.

Overzicht baten en lasten

€6.350

€991

rek. 2018

€6.102

€709

begr. 2019

€6.381

€721

begr. 2020

€6.238

€721

begr. 2021

€6.238

€721

begr. 2022

€6.238

€721

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Museum het Valkhof2.2402.2252.2762.2772.2772.277
Bastei / informatiecentrum WOII909514473473473473
Archeologisch beleid en onderzoek1.036255105555555
Beheer en ontsluiten Nijmegen1.1964774747474
Dienstverlening Nijmegen3202020202020
Archiefwerkzh.voor derden3341616161616
Wettelijke Inspecties GR's3800000
5.4 Musea Uitvoeringskn03.0033.3953.3013.3013.301
Externe opdrachten Archeologie2772222222222
Totale lasten6.3496.1036.3826.2386.2386.238
Baten
Bastei / informatiecentrum WOII24000000
Beheer en ontsluiten Nijmegen1800000
Dienstverlening Nijmegen577777
Archiefwerkzh.voor derden460475486486486486
Wettelijke Inspecties GR's353637373737
Externe opdrachten Archeologie233191191191191191
Totale baten990708720720720720
Saldo van lasten en baten5.358 N5.395 N5.662 N5.518 N5.518 N5.518 N

Toelichting

De begroting van het taakveld Musea bedraagt per saldo 5,6  miljoen euro in 2020. De begrote lasten zijn 6,3 miljoen euro in 2020. Het grootste gedeelte hiervan betreft subsidie voor Museum Valkhof (2,3 miljoen euro) en uitvoeringskosten (3,4 miljoen euro). Deze uitvoeringskosten hebben voornamelijk betrekking op het beheren van historische archieven en collecties en archeologische werkzaamheden.
De begrote baten zijn 0,7 miljoen euro, waarvan het grootste gedeelte opbrengsten voor archief-werkzaamheden voor regiogemeenten zijn.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 6.338

22,0 %

Baten

€ 720

17,2 %

ga terug