Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

5.5 Cultureel erfgoed

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

  • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
  • subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
  • het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Overzicht baten en lasten

€1.813

€841

rek. 2018

€1.860

€432

begr. 2019

€1.691

€547

begr. 2020

€1.635

€440

begr. 2021

€1.544

€440

begr. 2022

€1.525

€440

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Verleden Verbeeld37612863321224224
Bescherming en Instandhouding448100263828153
Restauratie Monumenten818026262525
Cultuurhistorie9081.160936837845854
5.5 Cultureel erfgoed Uitvoeringskn0392403369369369
Totale lasten1.8131.8601.6911.6361.5451.525
Baten
Verleden Verbeeld1700000
Restauratie Monumenten51130000
Cultuurhistorie774419547440440440
Totale baten842432547440440440
Saldo van lasten en baten972 N1.429 N1.144 N1.196 N1.106 N1.085 N

Toelichting

De begroting van het taakveld Cultureel erfgoed bedraagt per saldo 1,1 miljoen euro. De begrote lasten bedragen 1,6 miljoen euro; het grootste gedeelte hiervan betreft kapitaal- en beheerskosten voor de cultuurhistorische panden (0,8 miljoen euro) en uitvoeringskosten (0,4 miljoen euro).
De begrote baten zijn ruim 0,4 miljoen euro en hebben betrekking op de huuropbrengsten van de historische panden.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 1.582

5,5 %

Baten

€ 440

10,5 %

ga terug