Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Cultuur en Cultureel Erfgoed

5.6 Media

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

  • bibliotheken, artotheek, videotheek;
  • lokale pers, lokale omroep;
  • lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
  • overkoepelende organen.

Overzicht baten en lasten

€5.652

€0

rek. 2018

€5.989

€0

begr. 2019

€6.127

€0

begr. 2020

€6.127

€0

begr. 2021

€6.127

€0

begr. 2022

€6.127

€0

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid5.6525.6495.7795.7795.7795.779
Media0340348348348348
Totale lasten5.6525.9896.1276.1276.1276.127
Baten
Totale baten000000
Saldo van lasten en baten5.652 N5.989 N6.127 N6.127 N6.127 N6.127 N

Toelichting

De begroting van het taakveld Media bedraagt 6,1 miljoen euro in 2020. Dit betreft de subsidiegelden voor de Bibliotheek en de streekomroep RN7.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 6.127

21,2 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug