Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

3.4 Economische promotie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

 • promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
 • aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
 • investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
 • promotie toerisme;
 • beurzen en jaarmarkten;
 • toeristenbelasting;
 • forensenbelasting;
 • vermakelijkhedenretributies.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;
 • het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
 • onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke horen onder taakveld 5.7;
 • faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen hoort onder taakveld 3.3;
 • aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Deze horen onder taakveld 5.7.

Overzicht baten en lasten

€1.461

€882

rek. 2018

€2.000

€993

begr. 2019

€2.034

€1.076

begr. 2020

€2.036

€1.076

begr. 2021

€2.039

€1.076

begr. 2022

€2.039

€1.076

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
4-Daagse beheer241242248248248248
Vierdaagse beleid653680695745745745
Toerisme261218226229232232
Vierdaagsefeesten comm.127777
Focus Citymarketing305207207207207207
3.4 Economische promotie Uitvkv0651651600600600
Totale lasten1.4612.0002.0342.0362.0392.039
Baten
4-Daagse beheer74116119119119119
Vierdaagse beleid077777
Vergunningen 4-Daagse000000
Baten Toeristenbelasting752693769769769769
Focus Citymarketing5633333
3.4 Economische promotie Uitvkv0174178178178178
Totale baten8829921.0751.0751.0751.075
Saldo van lasten en baten579 N1.007 N959 N961 N964 N964 N

Toelichting

Het taakveld Economische promotie, met per saldo lasten van 1,4 miljoen euro, bestaat voornamelijk uit evenementen zoals de vierdaagse wandelmarsen en zomerfeesten. Daarnaast bevat dit taakveld onze bijdrage aan RBT-KAN en de opbrengst toeristenbelasting.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 2.034

34,1 %

Baten

€ 925

52,2 %

ga terug