Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

3.3 Bedrijfsloket

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

  • bedrijvenloket, ondernemersloket;
  • stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
  • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
  • financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
  • regelen straathandel, markten;
  • de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Tot dit taakveld behoren niet:

  • faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
  • algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

Overzicht baten en lasten

€1.767

€641

rek. 2018

€1.470

€513

begr. 2019

€1.103

€680

begr. 2020

€1.103

€680

begr. 2021

€1.003

€680

begr. 2022

€1.002

€680

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Kermissen200129132132132132
Bedrijvenloket285020000
Markt Beleid19700000
Markt Toezicht611415151515
Ondernemersfonds1.023639534554454454
Beheer Vaste standplaatsen/kiosken1226262625
3.3 Bedrijfsloket Uitvoeringskn0686376376376376
Totale lasten1.7681.4701.1031.1021.0021.002
Baten
Kermissen317308346346346346
Ondernemersfonds2200000
Markttoezicht (baten)228205250250250250
Beheer Vaste standplaatsen/kiosken74084848484
Totale baten641513680680680680
Saldo van lasten en baten1.127 N958 N423 N422 N322 N322 N

Toelichting

Onder het taakveld Bedrijfsloket van per saldo 0,3 miljoen euro valt het Ondernemersfonds, het bedrijvenloket, kermissen en markten en kiosken.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 1.002

16,8 %

Baten

€ 680

38,3 %

ga terug