Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Economie en Toerisme

Indicatoren

               

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 6

0,7 %

Baten

€ 2

0,2 %

ga terug