Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Werk en Inkomen

Indicatoren

               

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 183

21,8 %

Baten

€ 108

12,8 %

ga terug