Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€80.9

€83.5

rek. 2018

€122.7

€116.4

begr. 2019

€132.2

€128.7

begr. 2020

€87.9

€83.4

begr. 2021

€89.6

€82.7

begr. 2022

€87.2

€80.2

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening1.62.92.42.22.22.2
8.2 Grondexploitatie64.6102.6115.173.174.772.3
8.3 Wonen en bouwen14.717.214.712.612.712.7
Totale lasten80.9122.7132.287.989.687.2
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening0.20.50.50.50.50.5
8.2 Grondexploitatie68.5102.2114.069.570.869.4
8.3 Wonen en bouwen14.813.714.213.411.410.3
Totale baten83.5116.4128.783.482.780.2
Saldo van lasten en baten2.6V6.3N3.5N4.5N6.9N7.0N

Het taakveld Wonen en Bouwen, met een saldo van 0,5 miljoen euro in 2020, bestaat voornamelijk uit kosten en legesopbrengsten in het kader van vergunningverlening bouwen en het beheren van diverse gemeentelijke panden en terreinen.

Het saldo van het taakveld Grondexploitatie bestaat uit de verwachte toevoegingen en onttrekkingen uit de saldireserve door het afsluiten en uitvoeren van de planexploitaties en de kapitaallasten van afgeronde investeringen.

Tot het taakveld Ruimtelijke ordening behoren taken op grond van de wet ruimtelijke ordening en het budget voor de implementatie van de Omgevingswet. Het budget van dit taakveld is in 2020 per saldo 1,9 miljoen euro.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 133

15,7 %

Baten

€ 129

15,3 %

ga terug