Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Indicatoren

               

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 133

15,7 %

Baten

€ 129

15,3 %

ga terug