Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

8.2 Grondexploitatie

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

  • grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
  • bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
  • verkoop van bouwrijpe gronden;
  • in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
  • onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

Overzicht baten en lasten

€64.641

€68.469

rek. 2018

€102.593

€102.192

begr. 2019

€115.087

€114.043

begr. 2020

€73.075

€69.457

begr. 2021

€74.721

€70.839

begr. 2022

€72.270

€69.371

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Resultaat afgesloten planexploitatie2.644-7.258-2.386-270-271-1.219
Beheer Stategische gronden61-22-85-85-85-85
Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.3.2793.1193.3303.7884.0554.220
Planexploitaties totaal000000
Projecten sted.ontw.8300000
Projecten Waalsprong36.50634.16445.79826.28615.1249.496
Projecten Woningbouw1.79929835110700
Projecten Bedrijvigheid1.2661.0852.25530227361
Projecten Herstruct.1.8961.5363.884000
Projecten Stadscentrum2.4431.1652.2171.7602.0992.827
Projecten Koers West5.47913.0497.0413.074830680
Projecten Maat.vastg.8.9964.4845.1178534390
Bommen en granaten8600000
Mutatie onderhanden werk Grondexpl050.90347.54728.40843.40547.438
8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn05208.8348.8348.834
Anterieure overeenk wb ed (verkort)1031818181818
Totale lasten64.641102.594115.08773.07374.72272.271
Baten
Resultaat afgesloten planexploitatie10.9981.8000000
Beheer Stategische gronden1001515151515
Projecten sted.ontw.8300000
Projecten Waalsprong36.50669.35278.56352.62755.51762.421
Projecten Woningbouw1.7995434.50691100
Projecten Bedrijvigheid1.2666571.267432.9731.416
Projecten Herstruct.1.8969144.249000
Projecten Stadscentrum2.44301.2607.0541.7502.850
Projecten Koers West4.27912.1185.2354.3737.8842.651
Projecten Maat.vastg.8.99616.77518.9304.4162.6820
Anterieure overeenk wb ed (verkort)1031818181818
Totale baten68.468102.192114.04469.45670.83869.370
Saldo van lasten en baten3.828 V402 N1.043 N3.617 N3.884 N2.900 N

Toelichting

Het saldo van het taakveld Grondexploitatie bestaat uit de verwachte toevoegingen en onttrekkingen uit de saldireserve door het afsluiten en uitvoeren van de planexploitaties en de kapitaallasten van afgeronde investeringen.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 115.087

86,8 %

Baten

€ 114.044

88,3 %

ga terug