Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

8.3 Wonen en bouwen

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

  • (leges) omgevingsvergunning;
  • bouwtoezicht;
  • basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
  • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
  • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
  • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Overzicht baten en lasten

€14.689

€14.843

rek. 2018

€17.189

€13.750

begr. 2019

€14.655

€14.194

begr. 2020

€12.637

€13.381

begr. 2021

€12.708

€11.358

begr. 2022

€12.687

€10.336

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Projecten VGM1.28100000
Verzekeringen43400000
Vastgoed eigenaarslasten600000
Startersleningen3384748484848
Beleidsontwikkeling Wonen809435444120120120
Subsidies wonen35448183838383
Informatie/onderzoek Wonen947617177878
Vergunningverlening Bouwen6.3095.2174.4894.4694.4194.371
Terreinen en volkstuinen17418076104104104
Standplaatsen8113361616131
Woningen1.470867228232232232
Overige panden MVG3.3395.3555.2023.5843.6443.701
8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn04.3984.0073.9193.9193.919
Totale lasten14.68817.19214.65512.63712.70912.687
Baten
Projecten VGM000000
Vastgoed eigenaarslasten000000
Startersleningen21900000
Beleidsontwikkeling Wonen8180180000
Subsidies wonen74000000
Informatie/onderzoek Wonen4500000
Vergunningverlening Bouwen4.8665.9575.6795.6455.6225.600
Terreinen en volkstuinen587877485455455455
Standplaatsen152152154156156156
Woningen2.5452.436294294294294
Overige panden MVG6.4143.2776.8556.3104.3103.310
8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn0471547521521521
Totale baten14.84213.75014.19413.38111.35810.336
Saldo van lasten en baten154 V3.442 N461 N744 V1.350 N2.351 N

Toelichting

Het taakveld Wonen en Bouwen met een saldo van 0,5 miljoen euro in 2020 bestaat voornamelijk uit kosten en legesopbrengsten in het kader van vergunningverlening bouwen en het beheren van gemeentelijke panden en terreinen.

Het beheren van de gemeentelijk panden en terreinen die onder het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling vallen brengen 5,8 miljoen euro lasten met zich mee. Daar tegenover staan 7,3 miljoen euro baten geraamd.

De uitvoeringskosten in dit taakveld bedragen 3,7 miljoen euro.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 15.078

11,4 %

Baten

€ 14.621

11,3 %

ga terug