Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Sport

Actuele stukken en links

Geldende verordeningen en beleidskaders

Overige stukken

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 18

2,2 %

Baten

€ 5

0,6 %

ga terug