Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Sport

5.1 Sportbeleid en activering

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:

  • stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
  • ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
  • ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
  • sport in de buurt en combinatiefuncties.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
  • schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.

Overzicht baten en lasten

€5.456

€359

rek. 2018

€5.365

€186

begr. 2019

€5.346

€96

begr. 2020

€4.612

€96

begr. 2021

€4.612

€96

begr. 2022

€4.612

€96

begr. 2023

Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * €1.000201820192020202120222023
Lasten
Speeltuinen Eigenaar Onbelast000000
Sportstimulering649485555555
Versterken sportverenigingen746068939393
Topsport162209172171171171
Zwemmen1.9372.0222.0491.5671.5671.567
Overige subsidies152164168149149149
Product Sport Algemeen4126276767676
Sportontwikkeling2.655761771697697697
5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv01.9931.9571.8041.8041.804
Totale lasten5.4565.3665.3454.6134.6134.613
Baten
Sportstimulering300000
Versterken sportverenigingen100000
Sportontwikkeling35518696969696
Totale baten36018696969696
Saldo van lasten en baten5.096 N5.180 N5.249 N4.517 N4.517 N4.517 N

Toelichting

De begroting van het taakveld Sportbeleid en activering  bedraagt per saldo 5,3 miljoen euro in 2020.
Het taakveld Sportbeleid en activering bevat met name de kosten voor zwembaden (2,1 miljoen euro), subsidies (0,5 miljoen euro) en sportontwikkeling (0,7 miljoen euro).

De begrote uitvoeringskosten voor het taakveld  bedragen per saldo 1,9 miljoen euro.

Lasten & baten

x duizend

Lasten

€ 5.360

29,6 %

Baten

€ 96

1,8 %

ga terug