Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Sport

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€17.9

€4.7

rek. 2018

€18.9

€5.3

begr. 2019

€18.1

€5.6

begr. 2020

€17.8

€5.6

begr. 2021

€18.8

€5.6

begr. 2022

€18.2

€4.9

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering5.55.45.34.64.64.6
5.2 Sportaccommodaties12.413.512.813.214.213.6
Totale lasten17.918.918.117.818.818.2
Baten
5.1 Sportbeleid en activering0.40.20.10.10.10.1
5.2 Sportaccommodaties4.35.15.55.55.54.8
Totale baten4.75.35.65.65.64.9
Saldo van lasten en baten13.2N13.6N12.5N12.2N13.2N13.3N

De begroting van het programma Sport bedraagt per saldo 12,7 miljoen euro in 2020. Het grootste gedeelte hiervan betreft het taakveld Sportaccommodaties (7,4 miljoen euro).
Het taakveld Sportbeleid en activering bevat met name de kosten voor zwembaden (2,1 miljoen euro), subsidies (0,5 miljoen euro), sportontwikkeling (0,7 miljoen euiro) en de toegerekende apparaatskosten (1,9 miljoen euro).

Het taakveld Sportaccommodaties bevat de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties (4,8 miljoen euro), Triavium (0,7 miljoen euro), Jan Massinkhal (0,2 miljoen euro) en de uitvoeringskosten (1,7 miljoen euro).

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 18

2,2 %

Baten

€ 5

0,6 %

ga terug