Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

Veranderingen in de Begroting

Veranderingen in de Begroting

Bedragen * € 1.000

 2020

 2021

 2022

 2023

4.2 Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting - Vrijval financiële ruimte

300

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

Indexering subsidies Onderwijs

97

194

291

Totaal veranderingen in de begroting

300

97

194

291

Onderwijshuisvesting - vrijval financiële ruimte
We zien op dit moment binnen het totale budget voor onderwijshuisvesting in 2020 financiële ruimte van € 300.000. Dit is naar verwachting incidentele ruimte vanwege de stijging van het aantal leerlingen in het primair onderwijs.

Indexering subsidies onderwijs
Wanneer we een bezuiniging toepassen op de onderwijssubsidies van 1% per jaar in de periode 2021-2023, dan levert dit  € 97.000 op in 2021 oplopend naar € 291.000 in 2023.  Dit betreft subsidies op het gebied van onderwijsachterstanden en brede scholen.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 34

4,0 %

Baten

€ 7

0,8 %

ga terug