Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Onderwijs

Indicatoren

               

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 34

4,0 %

Baten

€ 7

0,8 %

ga terug