Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

Wat kost het?

Overzicht baten en lasten

€18.5

€0.5

rek. 2018

€19.7

€0.4

begr. 2019

€18.5

€0.3

begr. 2020

€18.4

€0.3

begr. 2021

€18.1

€0.3

begr. 2022

€17.9

€0.3

begr. 2023

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201820192020202120222023
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer13.013.714.414.314.214.0
1.2 Openbare orde en veiligheid5.56.04.14.13.93.9
Totale lasten18.519.718.518.418.117.9
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer0.00.00.00.00.00.0
1.2 Openbare orde en veiligheid0.50.40.30.30.30.3
Totale baten0.50.40.30.30.30.3
Saldo van lasten en baten18.0N19.3N18.2N18.1N17.8N17.6N

De begroting van het programma Veiligheid bedraagt in 2020 per saldo 18,2 miljoen euro. Een belangrijk deel hiervan is onze  bijdrage van 13,6 miljoen euro aan de Veiligheidsregio-Zuid (VRGZ) onder taakveld 1.1  Crisisbeheersing en brandweer.

Naast de bijdrage aan de VRGZ kent het programma circa  4 miljoen euro aan uitvoeringskosten en 0,3 miljoen euro aan begrote legesopbrengsten vanuit de vergunningenverlening.

Op de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid passen we de maatregel toe om cumulatief een taakstelling van 1% voor verbonden partijen op te leggen in 2021, 2022 en 2023. Daarmee dalen de begrote lasten van 2021-2023 met circa 130.000 euro per jaar.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 19

2,2 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug