Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Veiligheid

Indicatoren

               

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

€ 19

2,2 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug