Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Algemene dekkingsmiddelen

Omvang

Omvang

bedragen * € 1.000,-

aantal

2020

aantal

2021

aantal

2022

aantal

2023

 bedrag

 bedrag

 bedrag

 bedrag

Inwoners

179.000

28.647.000

180.000

28.818.000

181.500

29.085.000

183.000

29.324.000

Eenouderhuishoudens

6.156

5.059.000

6.195

5.117.000

6.223

4.812.000

6.223

4.814.000

Eenpersoonshuishoudens ( miv 2016 )

53.963

2.784.000

54.458

2.819.000

54.987

2.844.000

54.987

2.841.000

eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

5.334

84.000

5.440

89.000

5.404

88.000

5.404

88.000

Eenpersoonshuishoudens tussen 75 en 84 jaar

3.744

237.000

3.845

251.000

4.133

270.000

4.133

270.000

Eenpersoonshuishoudens boven 85 jaar

1.689

187.000

1.729

198.000

1.773

203.000

1.773

203.000

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

2.056

2.575.000

2.062

2.601.000

2.065

2.382.000

2.065

2.384.000

Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

1.317

4.660.000

1.309

4.664.000

1.302

4.243.000

1.302

4.245.000

Medicijngebruik met drempel

20.300

7.591.000

20.413

7.756.000

20.583

7.813.000

20.754

7.865.000

Bedden

148.521

122.000

148.521

126.000

148.521

126.000

148.521

126.000

jongeren < 20 jaar

29.145

21.040.000

28.960

21.001.000

28.805

19.793.000

28.805

19.799.000

inwoners onder 65 jaar

148.840

604.000

148.728

626.000

148.565

625.000

148.379

625.000

ouderen 65+

28.348

2.857.000

28.978

2.924.000

29.639

2.990.000

29.639

2.989.000

ouderen  75-85 jaar

8.741

231.000

8.979

237.000

9.650

255.000

9.650

255.000

ouderen 65 t/m 74 jaar

16.224

3.000

16.845

3.000

16.733

3.000

16.733

3.000

ouderen 85 jaar en ouder

2.998

1.000

3.144

1.000

3.224

1.000

3.224

1.000

huishouden met laag inkomen

30.118

918.000

30.335

926.000

30.532

932.000

30.728

938.000

huishouden met laag inkomen  (drempel)

21.486

14.816.000

21.581

14.910.000

21.645

14.948.000

21.729

14.995.000

huishoudens

100.380

9.087.000

100.910

9.135.000

101.455

9.185.000

101.455

9.185.000

huishoudens met laag inkomen tusen 65 en 74 jaar

2.719

337.000

2.694

346.000

2.628

337.000

2.581

331.000

huishoudens met laag inkomen tussen 75 en 84 jaar

1.512

748.000

1.504

771.000

1.532

786.000

1.505

771.000

huishoudens met laag inkomen boven 85 jaar

525

454.000

521

467.000

517

464.000

508

455.000

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

4.984

1.198.000

4.952

1.199.000

4.926

1.091.000

4.926

1.092.000

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

47.249

-5.791.000

47.372

-5.848.000

47.498

-5.363.000

47.498

-5.366.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

10.027

-4.809.000

10.040

-4.850.000

10.051

-4.441.000

10.051

-4.443.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar

5.704

644.000

5.764

676.000

5.744

673.000

5.744

673.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar

3.171

1.433.000

3.218

1.509.000

3.348

1.570.000

3.348

1.569.000

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 en ouder

1.102

871.000

1.115

915.000

1.131

928.000

1.131

927.000

Bijstandsontvangers

7.495

15.994.000

7.668

16.364.000

7.847

16.744.000

7.933

16.928.000

Loonkostensubsidie  ( miv 2016 )

96

186.000

96

186.000

96

186.000

96

186.000

bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

1.779

1.148.000

1.806

1.174.000

1.806

1.074.000

1.806

1.074.000

Bijstandsontvangers eenoudershuishoudens (3-jaars gemiddelde)

1.653

2.826.000

1.671

2.876.000

1.671

2.630.000

1.671

2.632.000

re-integratie klassiek

21

6.928.000

21

6.925.000

21

6.922.000

21

6.919.000

Uitkeringsontvangers

16.841

1.445.000

17.006

1.459.000

17.131

1.470.000

17.217

1.478.000

uitkeringsontvangers minus bijstandontvangers (3-jaars gemiddelde)

9.346

9.909.000

9.338

9.981.000

9.284

9.231.000

9.284

9.232.000

Wajong

3.554

3.089.000

3.558

3.110.000

3.565

3.112.000

3.565

3.106.000

Minderheden

15.216

4.894.000

15.394

4.951.000

15.564

5.006.000

15.564

5.006.000

Klanten potentieel lokaal

207.311

9.547.000

208.107

9.592.000

208.874

9.625.000

208.874

9.623.000

Klanten potentieel regionaal

359.664

8.474.000

361.047

8.521.000

361.047

8.521.000

361.047

8.521.000

Leerlingen VO

11.582

4.291.000

11.582

4.291.000

11.582

4.291.000

11.582

4.291.000

Leerlingen (V)SO

5.167

1.192.000

5.167

1.192.000

5.167

1.192.000

5.167

1.192.000

basisonderwijsleerlingen met gewicht 0,3

541

-865.000

537

-865.000

534

-787.000

533

-786.000

basisonderwijsleerlingen met gewicht 1,2

521

-1.307.000

518

-1.310.000

515

-1.191.000

513

-1.187.000

oppervlakte land

5.270

216.000

5.270

216.000

5.270

216.000

5.270

216.000

oppervlakte land * bodemfactor  gemeente

5.270

142.000

5.270

142.000

5.270

142.000

5.270

142.000

oppervlakte binnenwater

490

19.000

490

19.000

490

19.000

490

19.000

Oppervlakte bebouwing

756

445.000

767

451.000

780

459.000

780

459.000

oppervlakte bebouwing kern

707

1.615.000

717

1.638.000

728

1.663.000

728

1.663.000

oppervlakte bebouwing buitengebied

49

94.000

50

96.000

52

100.000

52

100.000

Opp bebouwing woonkernen* bodemfactor woonkernen

707

2.184.000

717

2.215.000

728

2.249.000

728

2.249.000

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor buitengebied

49

75.000

50

76.000

52

79.000

52

79.000

Woonruimten

86.320

4.924.000

87.545

4.994.000

88.870

5.069.000

89.995

5.133.000

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

86.320

4.384.000

87.545

4.446.000

88.870

4.514.000

89.995

4.571.000

Historische kern

20

64.000

20

64.000

20

64.000

20

64.000

Bewoonde oorden

16.196

508.000

16.196

508.000

16.196

508.000

16.196

508.000

Bewoonde oorden met historische kernen

14.335

1.229.000

14.335

1.229.000

14.335

1.229.000

14.335

1.229.000

ISV (a) stadsvernieuwing

0

69.000

0

69.000

0

69.000

0

69.000

ISV (b) herstructurering

0

53.000

0

53.000

0

53.000

0

53.000

Omgevingsadressendichtheid

208.635

12.182.000

214.048

12.481.000

220.486

12.861.000

223.278

13.028.000

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.699

20.000

1.699

20.000

1.699

20.000

1.699

20.000

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

52.799

307.000

53.094

309.000

53.536

312.000

53.979

314.000

Meerkernigheid

4

36.000

4

36.000

4

36.000

4

36.000

kernen met minstens 500 adressen

2

121.000

2

121.000

2

121.000

2

121.000

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

4

60.000

4

60.000

4

60.000

4

60.000

Bedrijfsvestigingen

17.445

1.305.000

17.445

1.305.000

17.445

1.305.000

17.445

1.305.000

OZB niet woningen

2.943

1.118.000

3.013

1.145.000

3.013

1.145.000

3.013

1.145.000

Vast bedrag

249.626

250.000

250.082

250.000

250.082

250.000

250.073

250.000

Punten uitkerings factor

2

118.630.000

2

124.995.000

2

130.752.000

2

139.793.000

OZB  waarde woning eigenaar

15.008.391

-14.093.000

15.229.871

-14.301.000

15.469.431

-14.526.000

15.672.831

-14.717.000

OZB niet-woningen  eigenaar

2.962.678

-4.669.000

3.032.678

-4.780.000

3.032.678

-4.780.000

3.032.678

-4.780.000

OZB niet woningen  gebruiker incl. De Pater

2.942.728

-3.737.000

3.012.728

-3.826.000

3.012.728

-3.826.000

3.012.728

-3.826.000

Suppletie-uitkering overheveling IUSD

682.803

Beeldende kunst en vormgeving

150.000

150.000

150.000

150.000

maatschappelijke opvang

10.220.725

10.220.725

10.220.725

10.220.725

gezond in de stad

443.877

443.877

0

0

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605.273

605.273

605.273

605.273

bodemsanering ( 2016-2020 )

1.164.076

0

0

0

vrouwenopvang

3.914.114

4.040.303

4.040.303

4.040.303

voorschoolse voorziening peuters

311.853

311.853

311.853

311.853

vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014

410.545

410.545

410.545

410.545

veiligheidshuizen

218.680

218.680

218.680

218.680

Impuls brede school sport en cultuur (comb. functie)

759.910

759.910

759.910

759.910

armoedebestrijding kinderen

969.619

969.619

969.619

969.619

Schulden en armoede

298.937

Programma geweld hoort nergens thuis

75.000

75.000

Transformatiefonds sociaal domein jeugd

671.183

Verhoging taalniveau statushouders

204.816

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

388.189

214.173

Jeugdhulp kinderen in een AZC

116.381

116.381

116.381

116.381

Stelpost prijscompensatie

0

-5.025.000

-10.783.000

-17.001.000

Stelpost volumegroei sociaal domein

0

-1.500.000

-3.000.000

-4.500.000

Stelpost extra middelen jeughulp

3.300.000

3.300.000

stelpost BCF

400.000

400.000

400.000

400.000

stelpost accres

-4.000

1.000

0

1.000

jeugd / voogdij / 18+

5.291.592

5.291.592

5.291.592

5.291.592

WMO beschermd wonen centrumgemeenten

62.016.319

62.158.481

62.157.404

62.158.885

participatie

23.207.124

22.822.625

22.065.775

21.710.723

Totaal gemeentefonds

404.407.016

402.550.037

402.067.060

403.641.489