Stadsbegroting 2020 Gemeente Nijmegen

Bedrijfsvoering

Personeelskosten

Begrote loonsom

Afdeling; bedragen * € 1 miljoen

Fte's 2019

2020

2021

2022

2023

Bestuur en Management

21,17

                      2,2

                      2,2

                      2,2

                      2,2

Bestuursondersteuning en -advies

57,90

                      4,8

                      4,8

                      4,8

                      4,8

Economie

34,76

                      2,8

                      2,8

                      2,8

                      2,8

Financien

138,90

                   10,5

                   10,5

                   10,5

                   10,5

Juridische Zaken

37,34

                      3,1

                      3,1

                      3,1

                      3,1

Maatschappelijke Ontwikkeling

75,03

                      4,8

                      4,8

                      4,8

                      4,8

Ontwikkelingsbedrijf

31,63

                      2,9

                      2,9

                      2,9

                      2,9

Personeel, Informatie en Facilitair

166,84

                   11,8

                   11,8

                   11,8

                   11,8

Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit

111,15

                      8,9

                      8,9

                      8,9

                      8,9

Publiekszaken

65,30

                      3,9

                      3,9

                      3,9

                      3,9

Ruimtelijke Ontwikkeling

43,05

                      3,8

                      3,8

                      3,8

                      3,8

Stadsbeheer

176,96

                   11,1

                   11,1

                   11,1

                   11,1

Vastgoed Sport en Accommodaties

190,51

                   11,8

                   11,8

                   11,8

                   11,8

Veiligheid

27,18

                      2,3

                      2,3

                      2,3

                      2,3

Wijkmanagement

23,18

                      1,9

                      1,9

                      1,9

                      1,9

Zorg en Inkomen

259,91

                   17,2

                   17,2

                   17,2

                   17,2

Bestuurlijk

                      2,8

                      2,8

                      2,8

                      2,8

 Totaal

1.460,8

                 106,6

                 106,6

                 106,6

                 106,6

Onder "Bestuurlijk" zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.

Budgetten voor inhuur derden

bedragen x € miljoen

2019

2020

2021

2022

2023

Inhuur budgetten

5,2

4,0

3,9

3,6

3,6

Apparaatskosten per programma

Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen

2020

2021

2022

2023

Bestuur en organisatie

57,9

57,7

57,2

57,3

Veiligheid

4,0

4,0

4,0

4,0

Economie en toerisme

1,9

1,8

1,8

1,8

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

11,9

13,2

13,0

13,0

Werk en Inkomen

12,1

12,1

11,9

11,9

Onderwijs

2,4

2,3

2,3

2,3

Bereikbaarheid

5,8

5,8

5,7

5,7

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

4,6

4,4

4,4

4,4

Openbare ruimte

4,1

4,1

4,1

4,1

Cultuur en cultureel erfgoed

3,8

3,7

3,7

3,7

Sport

3,6

3,5

3,5

3,5

Financiën

3,3

3,3

3,3

3,3

Investeringen en grondexploitaties

13,1

13,1

13,1

13,1

Totaal

128,3

128,9

128,1

128,2

ga terug